Kiedy został wynaleziony termoluminescencja randki

Archeologiczne randki: stratyfikacja i seriacja. Thoughtco Mar 16, 2020. ... Po raz pierwszy użyty i prawdopodobnie wynaleziony przez archeologa Sir William Flinders-Petrie w 1899 r. seriowanie (lub datowanie sekwencyjne) opiera się na założeniu, że artefakty zmieniają się w czasie. Podobnie jak płetwy ogonowe na Cadillacu, style i ... termoluminescencja randki Thermolumiscence randki , z drugiej strony, ma wyjątkową sytuację. W przeciwieństwie do terminów radiowęglowych, daty TL są obliczane w prostych kalendarzowych lat-i daty mierzy zakres od kilku lat do setek tysięcy lat. Może nie ma znaczenia, jeśli 100000-letni termin luminescencji mierzono w 1990 lub 2010 roku.

Archeologiczne randki: stratyfikacja i seriacja